A hippie or a bohemian

Vi besökte ett mysigt område, helt i min stil. Vänner med blommor och blad i håret. Allt löst och ledigt. En vacker man med dreadlooks kom fram och frågade - är du en hippie, så vill jag gifta dig med dig. Jag log. Vad är definitionen på en sann bohem eller hippie? Är det en livsstil eller en filosofi? Kärlek, fred och förståelse? Alla dessa titlar. Jag skulle säga att musiken och poesin lever inom mig. Jag omger mig med skönhet och öppenhet. Jag känner mig hemma i naturen. Jag vill skapa fred inom mig själv och ge det till världen. Hippie eller bohem? en mix av allt och inget. Med blommor i håret så åker jag och min familj till Sverige idag. Tack vackra Teneriffa för denna gången.
/Ingela
 
English
We visited a very nice place. Peoples hair decorated with flowers. Everything loose and baggy. A beautiful man with dreadlooks came on by and asked - if you are a hippie, a want to marry you. I just smiled. What is the definition of a true hippie of bohemian? Is it a lifestyle or a philosophy. Love, peace, understanding. All these titles. I should say that the musik and poetry lives in me. I surround myself with beauty and openness. I want to create peace within myself and give that to the world. Hippie or bohemian? maybe a mix of everything or nothing. With flowers in my hair I go back to Sweden today with my family. Thank you Tenerife for this time.
/Ingela
Kommentera inlägget här: